Tag Archives: temel ilkyardım eğitimi

İlkyardım Yönetmeliği


İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Resmi Gazete:22.05.2002 – 24762 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(Değişik madde 18.03.2004) Bu Yönetmeliğin amacı; fertlerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin arttırılması, ilkyardım bilgi ve becerisinin toplumun her bireyine öğretilmesi, her kamu, özel kurum ve kuruluşunda personel sayılarına göre ilkyardımcı bulundurulması, bu doğrultuda eğitimci […]

Devamı...